Hlinene omietky

HLINA V INTERIÉRI

Využitie hllinenej omietky v interiéri napomáha k udržaniu vyváženej vzdušnej vlhkosti v priestore. Vďaka svojej vlastnosti absorbcie vzdušnej vlhkosti, dokáže v čase, keď je zvýšená vlhkosť vzduchu túto vodu na seba naviazať. Narozdiel od niektorých iných materiálov, ju postupne znova púšťať do okolia.

Táto funkčnosť je najčastejšie využívaná v priestoroch kuchyne a kúpeľky, kde dochádza k najväčším náhlym výkyvom vlhka. Takéto výkyvy sú aj v priestoroch spální a detských izieb, kde trávime takmer tretinu svojho života.

Okrem zdravej mikroklímy v dome, do určitej miery znižuje elektromagnetické žiarenie. Pri použití v drevostavbách chráni drevo vďaka svojim vlastnostiam regulovať vlhkosť.  Pri stenovom vykurovaní je dobrým akumulantom. Dôležitým aspektom pre nás je aj tvárnosť hliny, ktorá umožňuje  jej dizajnové využitie v priestore bez použitia lepidiel, či zdraviu škodlivých prímesí.

Okrem spomenutých výhod, je potrebné poznamenať, že pri použití hlinených omietok v interiéri je dôležité prihliadnuť na fakt, že sú o niekoľko stupňov mäkšie. Preto na miestach exponovaných, ako sú vstupné chodby a schodiská odporúčame zvážiť možnosť použitia vápennej alternatívy.

Vhodným podkladom pre hlinenú omietku nie je len stena starého domu z nepálenej tehly, ako si veľa ľudí bohužiaľ myslí. Je možné ju aplikovať takmer na každý podklad, ktorý si vopred pripravíte. Dôležité je preto rozhodnúť sa pre správnu skladbu omietkového systému pre danú stenu. Viac návodov pre Vás chystáme v sekcii "na stiahnutie" kde budú spomenuté niektoré druhy povrchov.

V neposlednej rade je otázka, akú hrúbku omietky zvoliť.  V literatúre sa uvádza fakt, že práve hrúbka omietky je faktor, ktorý ovplyvňuje schopnosť pracovať s vlhkosťou, akumulovať teplo atď. Zvyčajne sa aplikuje omietka v konečnej  hrúbke 2 až 2,5 cm

 

 

Sťahovanie hrubej omietky sťahovacou latou

Hrubá hlinená omietka

Hrubá omietka je takmer vždy základom pre ostatné vrstvy omietky. Aplikuje sa buď priamo na surový podklad, prípadne na rákosovú rohož, ktorá je pripevnená k podkladu. Jej hlavnou úlohou je zrovnať podklad a pripraviť ho pre finálnu omietku. Hrubé omietky sa robia z hliny a štrku frakcie 0-4 mm. Štandardne sa aplikuje v hrúbke 1,5 cm.  Práve táto vrstva určuje konečnú rovinatosť stien. Pri aplikácii sa  nanáša hladítkom alebo strojovo a zrovnáva sa zrovnávacou latou.

Proces omietania v tomto prípade je hrubou prácou, treba rátať s neporiadkom, ktorý hlina na stavbe urobí.

Jemné hlinené omietky

Aplikujú sa na hrubú omietku, alebo na vhodne pripravený podklad v hrúbke 0,3 až 0,5 mm. Väčšinou obsahujú piesok o veľkosti do 2 mm. Je možné ich povrchovo upraviť viacerými spôsobmi. Medzi najpoužívanejšie patrí úprava "špongiou" alebo  "filcom", kedy sa na povrch týmto nástrojom vytiahne piesok a vytvorí jemnú štruktúru. Ďaľším spôsobom je úprava hladením, povrch sa prehládza mäkkým hladítkom, pri čom na povrch vychádza íl. Takto upravená omietka je hladká, s miernymi stopami po nástroji.

Jemné omietky si vyžadujú precíznejšiu prácu a radia sa už takmer ku konečným fázam  pri stavbe domu. Môžeme ich prirovnať k procesu maľovania, kedy sa po omietnutí stien založí len podlaha. Pred aplikáciou jemných omietok musia byť osadené parapety, aby bolo možné urobiť pekný detail bez zbytočných špár.

Farba jemných omietok môže byť rôzna. Prirodzene od bielej, béžovej, hnedej, červenej až po sivú či takmer čiernu. Všetko to závisí od farby hliny, ktorú omietka obsahuje. Pokiaľ nie je pôvodná farba omietky uspokojujúca, dajú sa do nej primiešať práškové pigmenty až do 10% objemu omietky. Dôležité je si pred omietaním urobiť vzorky a určiť si, ktorá intenzita a odtieň najviac vyhovujú Vašej predstave.

Filcovanie jemnej omietky

Dekoratívne hlinené omietky

Aplikácia dekoratívnych omietok si vyžaduje dobre pripravený podklad, pokiaľ je hrubá omietka presieťkovaná, nanášajú sa priamo na ňu, v inom prípade sa nanášajú na prvú tenkú vrstvu jemnej omietky. Aplikujú sa v hrúbke do 0,3 mm. Farebnosť omietky je prispôsobiteľná pigmentami, výsledné farby sú v pastelových odtieňoch. Finálna vrstva môže byť upravená podobne ako  jemná omietka, filcom alebo hladítkom. Častým prevedením sú dekoratívne omietky obsahujúce byliny alebo dekoratívnu slamennú rezanku, prípadne rôzne iné dekoratívne minerály. Rozdiel medzi jemnou a dekoratívnou omietkou je najmä vo velkosti zrna, dekoratívne omietky sú jemnejšie. Preto pri filcovaných povrchoch vyzerajú menej zrnito ako jemná omietka. Dekoratívne omietky sa najčastejšie používajú pri technike sgrafita, kedy kvôli malému zrnu umožňujú urobiť krajší detail omietky v reze.

 

Rôzne prísady

ŠRUKTUROVANÉ OMIETKY

Pri práci s hlinou ponúkame aj spracovanie použitím rôznych štruktúr. Možnosti štrukturovania upravujeme podľa požiadaviek a predstáv klienta, farebnosť omietky môže byť rôzna. Pre takúto aplikáciu sú vhodné dekoratívne omietky, ale  aj jemné omietky, v závislosti od hrúbky štruktúry.

 

ODTLÁČANIE RASTLÍN

Obľúbenou metódou, ako si oživiť povrch omietok je odtláčanie bylín alebo zvlášť urobených pečatidiel. Tieto je možné pri práci kolorovať, alebo iba využiť ich nenápadnú detailnú reléfnu kresbu v stene. Odtláčanie zväčša realizujeme do svetlých dekoratívnych omietok, ktoré majú jemnejšie zrno a motív v nich lepšie vynikne.

PLASTIKA

Plastika je opačným prípadom sgrafita. Materiál sa zo steny neuberá, naopak, pridáva sa postupne vo vrstvách a modeluje sa požadovaný tvar. Takto je možné vymodelovať na stene ozdobné listely, svietidlá a iné dekoratívne prvky. Na plastiku je však nutné myslieť ešte pri aplikácii hrubých omietok, kde sa musia starostlivo usadiť do podkladu.

Plastiky stromu

SGRAFITO

Sgrafito je stará technika dekorovania omietok,  známa najmä z vápených fasád historických budov. Pri tejto technike sa na stenu nanesú dve alebo aj viac vrstiev omietky. Keď je omietka zavädnutá, vyškrabú sa do nej obrazce, ktoré odhalia farebnosť predošlej vrstvy. Rezanie sa robí vždy do čerstvej omietky v deň aplikácie jemných omietok. Bežne sa sgrafito už pri iných omietkach nepoužíva, ale vzhľadom k tomu, že hlina sama o sebe evokuje pocit tvárnosti, znovuobjavili sme jej čaro. Pri výbere takéhoto prvku je potrebné myslieť na to, že sgrafito nie je obyčajný obraz, ktorý môžeme len tak zvesiť zo steny a premiestniť ho, ale bude nás na nej sprevádzať niekoľko rokov.

preškrabávanie sa do podkladovej oranžovej omietky

Časová náročnosť sgrafita je veľká, často sa robí dlho do noci

Detail vzoru

btt